• Tiếng Việt

Giá trị & Tầm nhìn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng - An toàn - Luôn đúng tiến độ

SỨ MỆNH

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt

TẦM NHÌN

Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cát Linh phấn đấu trở thành thương hiệu bền vững, có uy tín và vị thế trong ngành xây dựng Việt Nam. Nhằm tạo lên những sản phẩm đẳng cấp.